Манай үйлчлэлүүд

2010 оны үйлчлэл:

1. Магтаал үйлчлэл

2. Залуучуудын үйлчлэл

3. Хүүхдийн үйлчлэл

4. Угтагчын үйлчлэл

5. Илгээлтийн үйлчлэл

6. Кино үйлчлэл

7. Номын сангийн үйлчлэл

8. Хэвлэл мэдээлэл /онлайн үйлчлэл

9. Эрчүүдийн нөхөрлөл

10. Эмэгтэйчүүдийн нөхөрлөл

11. Цайны үйлчлэл

12. Зуучлан залбирлын үйлчлэл

13. Хорихын үйлчлэл

Advertisements
  • Worship to God

%d bloggers like this: