2010 оны талархалын баярын гэрчлэлүүд

 “Бүх зүйлд талархлаа илэрхийл.Учир нь энэ бол та нарын төлөөх Христ Есүс доторх Бурханы хүсэл мөн”. 1 тесалоник5:18

Бидний нүдэнд харагдаж байгаа зүйл дээр хийгээд үл үзэгдэх олон зүйлүүд дээр маань Бурханы энэрэл щингээстэй байдаг билээ.  Бидэнд Эзэнд талархах сая сая щалтгаан байдаг. Дорой байхад минь   хүртэл Эзэн биднийг санаж л байдаг. Бидний Эзэн бол хамгийн сайн нь. Учир нь түүний хайр энэрэл мөнхийнх.Есүс бол Бурхадын Бурхан буюу хамгийн агуу төгс хүчит Бурхан.  Түүний хайр энэрэл мөнхийнх, Тэр бол бүгдийн Эзэн Түүний хайр энэрэл мөнхийнх иймээс бид Эзэний өмнө талархалтайгаар амьдарцгаая.

2010 онд Амьд чулуу чуулганд болж өнгөрсөн үйл явдлуудыг хамтдаа сонирхож Эзэн Бурханыхаа бидний амьдралд хийсэн нигүүлсэл бүрийг эргэн дурсаж Бурхан Эзэндээ талархан, Түүнийг алдаршуулцгаая.

Advertisements

Хариулт үлдээх

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Өөрчлөх )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Өөрчлөх )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Өөрчлөх )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Өөрчлөх )

Connecting to %s

  • Worship to God

%d bloggers like this: