Төвдийн төлөөх залбирлын алхаа эхэллээ…

Төвдийн ард түмний амьдрал ахуйтай танилцаж, тэдэнд Есүс Христ дотор амлагдсан гайхамшигт авралын сайн мэдээ тунхаглахлагдах зүрх сэтгэлийн хөрсийг бэлтгэх  “Төвдийн ард түмний төлөөх залбирлын алхаа” илгээлтийн богины аялал 6 сарын 13-27 ны хооронд 3 хүний бүрэлдэхүүнтэй хийгдэх гэж байна. Энэхүү илгээлтийн залбирлын алхаад “Бүх үндэстний ургац” чуулганы ахмадын бүлгийн 3 эгч нар маань оролцохоор  бэлтгэж байна. Энэхүү залбирлын алхаа нь Төвдийн ард түмэнд сүнслэг сэргэн мандалт авчрах нэгэн боломж нь байхын төлөө болон илгээлтийн багын аялал эхлэхээс дуусах хүртэл Эзэн Бурханаар бүрэн хамгаалагдсан байхын төлөө илгээлтийн залбирлын хүчирхэг дэмжигч нар нь болон хамтдаа зуучлан залбирцгаая. Тиймээс таныг энэ хугацаанд илгээлтийн хамтран оролцогч болон залбирлаа өргөхийг уриалж байна.

Advertisements

Хариулт үлдээх

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Өөрчлөх )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Өөрчлөх )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Өөрчлөх )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Өөрчлөх )

Connecting to %s

  • Worship to God

%d bloggers like this: